Ægtepagter

Fuldstændigt særeje, skilsmissesæreje, kombinationssæreje eller formuefællesskab i ægteskabet. Valget af jeres. Men tager I ikke aktivt stilling til hvad der skal gælde for jeres respektive formuer får I automatisk formuefællesskab (fælleseje)i ægteskabet. Alt hvad I hver især ejer ved ægteskabets indgåelse samt alt hvad I hver især erhverver under ægteskabets beståen i form af løn, pension og arv mv. indgår i formuefællesskabet.

De fleste lever fint med almindeligt formuefællesskab under ægteskabet, men for de mange gifte par der årligt må sande at kærligheden ikke varer evigt viser formuefællesskabet sin bagside ved skilsmisse. I tilfælde af skilsmisse eller dødsfald skal formuefællesskabet deles ligeligt mellem parterne. Er den ene part i ægteskabet gældssat mens den anden part er formuende vil formuefællesskabet i yderste konsekvens betyde at den formuende part skal aflevere en stor del af sin formue til sin tidligere ægtefælle – eller rettere til dennes kreditorer.

Med en ægtepagt kan I bestemme, at der ikke skal være formuefællesskab i jeres ægteskab men derimod én af følgende særejeformer:

  • Fuldstændigt særeje
  • Skilsmissesæreje
  • (Ægtefællebegunstigende) kombinationssæreje

Du kan læse meget mere om de respektive særejeformer samt fordele og ulemper ved disse under de relevante faneblade.

Bay Advokater yder højt specialiseret rådgivning om ægtepagter. Kontakt os i dag for en uformel drøftelse af jeres ønsker og muligheder.