Ejendomshandel

Som certificeret BOLIGadvokat kan vi assistere dig med alle aspekter af din kommende bolighandel. I 9 ud af 10 tilfælde repræsenterer vi den købende part, og vores udgangspunkt er at vi bistår køber hele vejen igennem købsprocessen. Typisk vil vi være inde over både besigtigelse, vurdering af købsprisen, eventuel prisforhandling og ikke mindst gennemgang og rådgivning om alle handlens dokumenter og deres indhold og betydning, finansiering, skødeskrivning og refusionsopgørelse. Er der behov for en anden løsning er vi naturligvis åbne for det også.

Herunder kan du læse nærmere om de forhold, som vi typisk gennemgår i en ejendomshandel:

Økonomi

Køb af bolig er utvivlsomt en af de væsentligste økonomiske dispositioner mange kommer til at foretage sig i livet. Kun i sjældne tilfælde erlægges købesummen kontant og oftest vil det være nødvendigt at optage et eller flere lån for at finansiere købet.

Som certificeret BOLIGadvokat rådgiver vi dig uvildigt om din økonomi, og giver en uvildig vurdering af blandt andet de fremlagte finansierings- og forsikringsforslag fra din bank.

Samtidig er køb af bolig en god anledning til at se nærmere på familiens samlede økonomi. Ofte vil det være oplagt at benytte lejligheden til at oprette et testamente eller ægtepagt i forbindelse med køb af ny bolig. Dette ser vi også nærmere på.

Boligens pris

Sælger er repræsenteret af ejendomsmægleren. Som BOLIGadvokat repræsenterer vi dig i forbindelse med handlen, og assisterer dig blandt andet i prisforhandlinger og sammen ser sætter vi den udbudsprisen under lup.

Advokatforbehold og fortrydelsesret

Advokatforbeholdet er helt centralt i vores arbejde. Med et tilstrækkeligt advokatforbehold i købsaftalen er du sikret retten til dels af genforhandle aftalens vilkår, hvis der under sagens gennemgang viser sig nye bebyrdende forhold ligesom du med advokatforbeholdet også kan fortryde handlen kvit og frit. Gennemføres handlen ikke opkræver vi ikke salær.

Udover advokatforbeholdet har du en lovbestemt fortrydelsesret på 6 hverdage. Benytter du dig af fortrydelsesretten koster det imidlertid 1 % af købesummen, hvorfor advokatforbeholdet som altovervejende hovedregel skal søges udnyttet frem for fortrydelsesretten.

Tilstandsrapport, elrapport og energimærke

I hovedparten af hus- og villahandler får sælger udarbejdet både tilstandsrapport, elrapport og energimærke. Rapporterne giver dig et overblik over ejendommens sundhedstilstand og ikke mindst forventede udbedringer og istandsættelsesarbejder. Som din BOLIGadvokat gennemgår vi naturligvis rapporterne og hjælper dig med at vurdere, om det giver anledning til yderligere overvejelser, herunder om du eventuelt bør lade ejendommen besigtige af din egen uvildige byggesagkyndige.

Tilstandsrapport og elrapport er som oftest parret med muligheden for at tegne ejerskifteforsikring. Ejerskifteforsikringen skal i princippet dække skjulte skader ved ejendommen. Som din BOLIGadvokat rådgiver vi dig om valg af både ejerskifteforsikring og husforsikring.

Miljøforurening

Majoriteten af alle byejendomme er omfattet af områdeklassificering (lettere forurening). Som BOLIGadvokat rådgiver vi dig om både forureningsproblemer og andre miljøforhold, der kan påvirke din beslutning om køb af bolig.

Servitutter og andre rådighedsbegrænsninger

Som BOLIGadvokat tjekker vi naturligvis at der ikke er tinglyst servitutter (f.eks. hjemfaldspligt) eller andre byrder på ejendommen, som begrænser din råden over ejendommen.

Skøde og refusionsopgørelse

Vi udarbejder som udgangspunkt både skøde og sørger for tinglysning af dette. I ejerlejlighedshandler vil tinglysningsekspeditionen ofte også indebære debitorskifte af ejerpantebrev til sikkerhed for ejerforeningens krav mod dig.

Herudover udarbejder vi refusionsopgørelsen, som i bund og grund er den sidste opgørelse af det økonomiske mellemværende mellem sælger og køber.

Endelig frigiver vi købesummen når skødet er tinglyst uden retsanmærkninger.

Kontakt os

  • Skriv tidspunkt der passer bedst.