Formuefællesskab (fælleseje)

Formuefællesskab

Udgangspunktet i dansk ret er formuefællesskab – eller fælleseje som det kaldes i folkemunde. Træffes der ikke ved ægtepagt beslutning om særeje er der altså formuefællesskab i ægteskabet.

Mange tror fejlagtigt at formuefællesskabet er ensbetydende med at man som ægtefæller hæfter for hinandens gæld og at formuefællesskabet begrænser end råden over fællesejet. Dette er imidlertid ikke tilfældet. Tværtimod er formuefællesskabet baseret på særråden og særhæften forstået sådan, at hver af ægtefællerne alene kan råde over sin egen formue og sådan at hver ægtefælle alene hæfter overfor egne kreditorer.
Den reelle betydning af fællesejet opstår derimod ved ægteskabets ophør enten som følge af separation/skilsmisse eller dødsfald. Ved ophør af ægteskab udtager hver af ægtefællerne (eller dennes arvtager i tilfælde af dødsfald) halvdelen af fællesboet.

I praksis deles formuefællesskabet på den måde at hver ægtefælle opgør sin nettoformue ved at akkumulere værdien af aktiverne og fratrække gælden. Er nettoformuen positiv skal ægtefællen afgive halvdelen af formuen til den anden ægtefælle. Er begge ægtefællers nettoformue positiv vil der reelt ske en ligedeling af de samlede værdier i formuefællesskabet. Er den ene ægtefælles nettoformue derimod negativ fordi gælden overstiger værdien af aktiverne skal der ikke ske deling heraf. I sådanne tilfælde kommer den ene ægtefælle dermed til at afgive halvdelen af sin nettoformue uden at få noget igen.

Et par eksempler kan illustrere ovenstående:

Hustruen har aktiver til en samlet værdi af 1 mio. kr. og gæld på 500.000 kr. Hustruens nettoformue kan opgøres til 500.000 kr. Mandens har ingen aktiver, men derimod en gæld på 400.000 kr. Hustruen skal i det tilfælde afgive 250.000 kr. til manden.

Havde manden derimod haft aktiver for 500.000 kr. og en gæld på 400.000 kr. kunne mandens nettoformue opgøres til 100.000 kr. I dette tilfælde ville hver af ægtefællerne ved skilsmisse træde ud af formuefællesskabet med aktiver til en værdi af 300.000 kr.

Er begge ægtefællers nettoformue negativ sker der ingen udveksling af boslodskrav idet hver ægtefælle udtager sine egne aktiver og egen gæld.