Skilsmissesæreje

Skilsmissesærejet er i realiteten en blanding mellem det traditionelle formuefællesskab/fælleseje og fuldstændigt særeje.

Skilsmissesærejet er karakteriseret ved at de aktiver, der er omfattet af skilsmissesærejet er fuldstændigt særeje i tilfælde af ægteskabets ophør på grund af separation eller skilsmisse. Ophører ægteskabet således som følge af separation eller skilsmisse sker der ingen deling af de aktiver, der hører under skilsmissesærejet, og hver ægtefælle udtager sin egen formue.

I tilfælde af dødsfald behandles aktiver, der ellers er omfattet af skilsmissesærejet derimod som fælleseje. Det har den til tider oversete konsekvens, at der ved ophør af ægteskabet som følge af dødsfald skal ske deling af boet i overensstemmelse med de almindelige arveretlige regler. Er den afdøde ægtefælle insolvent kan skilsmissesærejet i yderste konsekvens betyde at den efterlevende ægtefælle kommer til at afgive halvdelen af sin nettoformue til afdødes kreditorer.

Netop på grund af de uhensigtsmæssigheder der er forbundet med skilsmissesærejet i tilfælde af dødsfald bruges skilsmissesærejet sjældent. I praksis er skilsmissesærejet erstattet af (ægtefællebegunstigende) kombinationssæreje.