Testamenter

Skab tryghed om dine efterladte med et testamente. Læs mere om mulighederne, faldgruberne og ikke mindst hvem der arver dig her.

Har du ikke aktivt taget stilling til hvem der skal arve dig når du går bort vil arven efter dig blive fordelt efter arvelovens regler. I første omgang vil arven derfor gå til dine børn og eventuelt din efterlevende ægtefælle. Er du ikke gift men derimod samlevende vil din efterlevende samlever ikke arve dig med mindre du aktivt bestemmer det via et testamente. Arvens fordeling kan få alvorlige økonomiske konsekvenser for dine efterladte, og har du for eksempel købt bolig sammen med din samlever kan det i værste tilfælde betyde at den efterladte samlever må fraflytte det fælles hjem.

Med liberaliseringen af arveloven er det i meget vis udstrækning muligt at bestemme over sin arv ved testamente idet blot 25 % af din arv er tvangsarv. Tvangsarven fordeles efter arvelovens regler. De resterende 75% af din arv kan du derimod frit råde over via testamente. Du kan læse meget mere om hvem der arver dig samt mulighederne for at testere din arv til venner, familie, velgørende organisationer, ægtefælle og samlever under de relevante faneblade.

Er du i tvivl om dine muligheder så kontakt os.